موفقیت در بخش لیستنینگ (Listening) آیلتس ielts | آیلتس وینرز | آیلتس آنلاین

آموزش تضمینی مهارت لیسنینگ آیلتس

توضیح کوتاه

مجموعه IELTS Listening دوره ای تصویری برای آموزش مهارت شنیداری آزمون آیلتس می باشد که توسط مدرس مسعود فیض تدریس گردیده است. این مجموعه شامل 45 فایل ویدویی است که در قالب 20 بخش (روز) ارائه گردیده است.

تدریس جامع مهارت آیلتس

ضمانت بازگشت وجه

بدون نیاز به هیچ دوره یا آموزش دیگر

پشتیبانی و پیگیری روزانه

مهارت Ielts Listening

این دوره برای زبان آموزان بالاتر از سطح Pre-intermediate طراحی گردیده است و هدف آن آموزش کامل مهارت شنیداری آزمون آیلتس است. ویژگی های این دوره عبارت است از:

 • طراحی آموزشی و شیوه ارائه مطلب منحصر به فرد
 • انتخاب و برخورداری از بهترین منابع آیلتس
 • ویدئو تولید شده برای داوطلبان ایرانی
 • پوشش کامل همه انواع تست
 • زمان پیشنهادی گذراندن دوره 20روز
 • لیست لینک مهارت لیسنینگ (Listening) پس از خرید قابل مشاهده و دانلود می باشد
دانلود تمام جلسات لیسنینگ
 • لیست جلسات

لینک دانلود

 • جلسه اول لیستنینگ LISTENING

 • جلسه دوم لیستنینگ بخش اول  LISTENING

 • جلسه دوم لیستنینگ بخش دوم LISTENING

 • جلسه سوم بخش اول لیستنینگ LISTENING 

 • جلسه سوم بخش دوم لیستنینگ LISTENING

 • جلسه چهارم بخش اول لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه چهارم بخش دوم لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه پنجم بخش اول لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه پنجم بخش دوم لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه ششم بخش اول لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه ششم بخش دوم لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه هفتم بخش اول لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه هفتم بخش دوم لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه هشتم بخش اول لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه هشتم بخش دوم لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه هشتم بخش سوم لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه هشتم بخش چهارم لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه نهم بخش اول لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه نهم بخش دوم لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه نهم بخش سوم لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه دهم بخش اول لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه دهم بخش دوم لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه یازدهم بخش اول لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه یازدهم بخش دوم لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه یازدهم بخش سوم لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه دوازدهم بخش اول لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه دوازدهم بخش دوم لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه سیزدهم بخش اول لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه سیزهم بخش دوم لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه سیزدهم بخش سوم لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه چهاردهم بخش اول لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه چهاردهم بخش دوم لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه پانزدهم بخش اول لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه پانزدهم بخش دوم لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه شانزدهم بخش اول لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه شانزدهم بخش دوم لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه هفدهم بخش اول لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه هفدهم بخش دوم لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه هجدهم بخش اول لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه هجدهم بخش دوم لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه نوزدهم بخش اول لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه نوزدهم بخش دوم لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه بیستم بخش اول لیستنینگ  LISTENING

 • جلسه بیستم بخش دوم لیستنینگ  LISTENING

آزمون تعیین سطح آنلاین

با شرکت در آزمون های آنلاین تعیین سطح ، توانایی خود را محک بزنید ، پاسخنامه دریافت نمایید و از سطح علمی خود مطلع شوید.