دوره جامع آنلاین paraphrasing در آیلتس (600 دقیقه) | کلاس آنلاین پارافریز | آیلتس وینرز

دوره جامع آنلاین Paraphrasing در آیلتس (5 جلسه)

دوره جامع آنلاین اسپیکینگ پیشرفته (1200 دقیقه) | کلاس آنلاین اسپیکینگ | آیلتس وینرز
مدرس : سیما فاطمی پور استاد آیلتس

ثبت نام کلاس آنلاین پارافریز Paraphrase

Paraphrasing در آیلتس

تومان 190,000
  • نام مدرس : استاد سیما فاطمی پور
  • شروع دوشنبه 2 تیرماه (روز های زوج هفته)
  • تنوع جملات و ساختارها در Speaking و Writing
  • شامل 5 جلسه (10 ساعت آموزشی)
  • 4 تا 5:30 بعدازظهر
  • تشخیص دقیق تر جواب ها در Reading و Listening
  • برای نمره های ۵/۵ تا 8